Fotogaléria - 5. ročník Vrútockého country kotlíka

V sobotu sa vo Vrútkach uskutočnili preteky vo varení kotlíkového gulášu. Fotodokumentáciu z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii. Viac informácií prinesieme v septembrovom vydaní mesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka - 70. výročie SNP

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta 2014 na spomienku 70. výročia SNP
o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať k pamätníku Karvaša a Blahovca a k pamätnej tabuli pred železničnou stanicou.

 

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2014/2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2014/2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte a v prihláške.

 

Výberové konanie - referent stavebného úradu

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - referent stavebného úradu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vyhlásenie výberového konania v MŠ na Ulici sv. Cyrila a Metoda

Primátor mesta Vrútky vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa v materskej škole na Ulici Sv. Cyrila a Metoda. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Separovaný zber na mesiac august

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac august. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

5. ročník Vrútockého country kotlíka

Mesto Vrútky Vás pozýva na preteky vo varení kotlíkového gulášu. 5. ročník Vrútockého country kotlíka sa bude konať dňa 16. augusta 2014. Pripravený bude bohatý program pre deti aj dospelých.
Miesto: škvárové ihrisko za gymnáziom J. C. Hronského vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene

Navrhovateľ, NDS, a.s., predložil Minsterstvu životného prostredia SR Oznámenie o zmene diaľničného úseku "D1 Dubná skala - Turany - zmena 3" v zmysle posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente. Netechnické zhrnutie je k nahliadnutiu v budove MsÚ Vrútky na č. dv. 206.

 

Prázdninový Vrútočan

Prinášame Vám prázdninové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Promenádny koncert

Mesto Vrútky Vás pozýva na promenádny koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu
19. júla 2014 na pešej zóne o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah