Koncert XXII. ročníka VHJ: Duo Charis

Mesto Vrútky Vás v rámci XXII. ročníka VHJ pozýva na koncert vážnej hudby Duo Charis: Kristína Koneval - violončelo, Miriam Gašparíková - klavír, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. mája 2016 o 18:00 v kultúrnej sále Kriváň.
Vstupné: 3 €.
Predpredaj vstupeniek v kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Záverečný účet mesta za rok 2015

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2015 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016, kliknite tu.

 

Oznámenie o nastúpení náhradníka

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2, oznamuje primátor mesta Vrútky, že z dôvodu zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach, nastupuje ako náhradník za poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach kandidát, viď. dokument.

 

Verejná vyhláška - o dražbe nehnuteľnosti

Súdny exekútor JUDr. Marián JANEC, Žilina, oznamuje konanie dražby nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastri mesta Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mesto Martin, Mestský úrad, podal dňa 5.5.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Parkovisko Lermontova ulica - 20 parkovacích miest, SO Komunikácie a spevnené plochy". Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vrútočan máj-jún

Prinášame Vám tretie číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Rozprávková sobota: O zlatej rybke- Divadlo zo Šuflíka

Mesto Vrútky Vás pozýva v sobotu 21. mája 2016 o 16.00 hod. do kultúrnej sály Kriváň na divadelné predstavenie O zlatej rybke. Zlatá rybka prináša poučenie o tom, že lakomosť a chamtivosť sa nevypláca!

Pripravované kultúrne podujatia v mesiaci máj/jún

Kultúrne podujatia v mesiaci máj/jún organizované Mestom Vrútky si môžete prečítať v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah