STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v sobotu 30. apríla 2016 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

CVČ Domino - letné prázdniny - prímestská rekreácia

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania letných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte a záväznej prihláške.

 

Dotácie v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií,
sociálna komisia MsZ Vrútky pre rok 2016 rozdelila dotácie nasledovne :

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 250,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 250,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom - 1.500,-€

 

Rozdelené dotácie v oblasti športu

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií Komisia školstva, mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2016 nasledovne:
* HK KOMETA Vrútky – 4000 €
* Tenisový klub Vrútky – 1000 €
Iné žiadosti o dotácie komisii neboli doručené v stanovenom termíne
v zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 26.4.2016 o 13:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Výstup na Minčol

Klub slovenských turistov Vrútky pozýva priaznivcov turistiky na 38. ročník výstupu na Minčol pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Vrútok v sobotu 30. apríla 2016. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 27.4.2016 v čase 7:45-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

22.4. - Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o. a 55. zborom Lišiak zo Slovenského skautu organizované environmentálne podujatie pre školy. Podujatie sa uskutoční dňa 22. apríla 2016 od 9.30 h.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah