Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015 kliknite tu.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2014“

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2014“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Pre viac informácií a podrobností k súťaži si prečítajte nasledujúci dokument.

 

Október - mesiac úcty k starším s Ottom Weiterom a Andreou Fischer

Primátor mesta Ing. Miroslav Mazúr Vás pozýva pri príležitosti mesiaca úcty k starším na hudobno-zábavné podujatie Deň seniorov dňa 19. októbra 2014 (nedeľa) o 16.00 hod. v Kine 1. máj.
Vstupné dobrovoľné.
Navyše každý návštevník bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Upozornenie pre kandidátov v komunálnych voľbách

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútočan,
termín uzávierky je 15. október 2014, po tomto termíne už nebude možné zverejniť Vašu inzerciu.
V prípade záujmu kontaktujte zodpovednú redaktorku Bc. Miriam Migátovú,
tel. 043/ 4281 203,
e-mail: vrutocan@vrutky.sk.
Adresa redakcie Ul. 1. čs. brigády 14, 038 61 Vrútky.
Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky na predvolebnú kampaň.

 

Komunálne voľby 2014

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014, môžete navštíviť sekciu Samospráva - VOĽBY 2014 - Komunálne voľby.

 

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a plánovanej údržby el. zariadení nasledovne:

15.10. 2014
od 8:00 do 16:00 hod. - ul. Fr. partizánov EUROVIA-SK, EUROVIA Kameňolom, Dubná Skala - Váhostav-SK č.d.760.

31.10. 2014
od 6:30 do 17:30 hod. - ul. Fr. partizánov EUROVIA Kameňolom

10.11. 2014
od 8:00 do 14:30 hod. - ul. Železničná

Októbrový Vrútočan

Prinášame Vám októbrové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Stanovisko na upozornenie prokurátora - Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Na základe podaného upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Martin zo dňa 27.06.2014, sp. zn. Pd 35/14/5506, vo veci nečinnosti mestského zastupiteľstva Vrútky v súvislosti s prevádzkovaním parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Vrútky spoločnosťou Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. podávame nasledovné stanovisko:

Syndikovať obsah