Hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach počas trvania mimoriadnej situácie

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 13.3.2020 sa hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach od pondelka 16.3.2020 až do odvolania stanovujú podľa priloženého dokumentu.

 

Opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom v domácnostiach a v bytových domoch a pokyny pre domácnosti v karanténe

Zverejňujeme opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom pre domácnosti a bytové domy a opatrenia navyše aj pre domácnosti v karanténe. Plagát si môžete pozrieť alebo stiahnuť na tomto odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, zastúpené primátorom mesta, podal dňa 10.02.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky - II. etapa“. Mesto Vrútky, ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Povinné rúška aj meranie teploty, v nedeľu zatvorené obchody

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Osamelí seniori môžu požiadať mesto o pomoc s nákupom


Mesto Vrútky ponúka seniorom v čase trvania opatrení na zamedzenie ochorenia koronavírus (COVID 19) možnosť uskutočnenia nákupu. Táto služba je poskytovaná bezplatne za nasledovných podmienok:

Prímestská autobusová doprava prechádza na prázdninový režim

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že: Od 23.3.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov článok s tematikou nakladania s odpadom počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom.

 

Oznam pre seniorov!

Ak ste senior vo veku 65 rokov a viac s trvalým pobytom na území mesta Vrútky a nedokážete si zabezpečiť hygienické rúško, kontaktujte pracovníčky Knižnice Hany Zelinovej v pracovných dňoch v predpoludňajších hodinách na telefónnom čísle 043/42 81 219. Vašu požiadavku si poznačíme a pokúsime sa Vám rúško zabezpečiť. Rúška sú vydávané v Knižnici Hany Zelinovej denne od 9 -13 hod. do vyčerpania zásob.

Zatvorenie zberného miesta na mestskom úrade

Vzhľadom na zatvorenie zberného dvora v Martine – Brantner Fatra, s.r.o. (pandémia koronavírusu) je zberné miesto vo Vrútkach (za budovou Mestského úradu vo Vrútkach) do odvolania uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor Mesta

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Navrhovateľ ŽSR Bratislava, zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Bratislava, podal dňa 02.12.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy po posúdení predloženého návrhu, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Syndikovať obsah