Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Verejná vyhláška - informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle platnej legislatívy, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovania na stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Kultúrne podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Katolícky Kultúrny dom Vrútky a Literárny klub Mateja Zaťka Vás pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozýva v nedeľu 22.10.2017 na podujatie do Katolíckeho kultúrneho domu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstava fotografií a patchworku

Mesto Vrútky Vás pozýva na výstavu fotografií a patchworku, ktorá bude otvorená dňa 9. októbra (pondelok) v Kultúrnej sále Kriváň o 16.30 hod. Pre viac informácií si pozrite plagát.

 

Výluka na trati Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 10.-12. októbra 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na úseku Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Aktualizácia Územného plánu Mesta Vrútky

Mesto Vrútky zbiera podnety a návrhy na opätovnú aktualizáciu Územného plánu Mesta. Svoje podnety, návrhy a požiadavky môžete zasielať v písomnej forme poštou, (osobne) na adresu Mestský úrad Vrútky, odbor výstavby, Námestie S. Zachara 4 038 61 Vrútky, alebo elektronicky na sekretariat@vrutky.sk do 10.10.2017.

 

Výluka na trati Chrenovec – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 26.-28. septembra 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Chrenovec - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Chrenovec – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 19.-21. septembra 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Chrenovec - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.9.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah