Mestská knižnica Hany Zelinovej nakúpila nové tituly

Milí čitatelia, nakúpili sme pre Vás novinky z beletrie a náučnej literatúry pre malých aj veľkých čitateľov. Môžete si prísť vybrať spomedzi pútavých cestovateľských príručiek, ktoré Vám priblížia rôzne krajiny Európy i sveta. Taktiež spoznať naše tradície prostredníctvom krásnej publikácie od známej etnologičky Kataríny Nádaskej. Pre domácich kutilov a milovníkov práce v záhradkách máme knižné novinky, ktoré potešia. Samozrejme máme aj mnoho ďalších z oblasti ekológie, zdravej výživy, jógy, kryptomien. :-)

CVČ Domino - podujatia v januári 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam pre občanov - držiteľov kartiet MHD

Dávame občanom na vedomie, aby v prípade problémov s dopravnými kartami MHD kontaktovali infolinku Dopravného podniku mesta Martin na tel.č.: 0945 505 060, prípadne cez e-mail: info@dpmmartin.sk alebo webovú stránku: www.dpmmartin.sk

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. januára 2022 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických“ sirén civilnej ochrany.

 

Oznámenie o prerušení dodávky tepla

Dňa 11.1.2022 od 12:30 je prerušená dodávka tepla na území mesta Martin a Vrútky z dôvodu havárie na horúcovodných rozvodoch. Na odstránení poruchy sa pracuje.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Turany ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje pokračovanie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou na stavbu: „ IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “ na pozemkoch parcelné čísla registra “C“ a na pozemkoch parcelné čísla registra “E“ pre katastrálne územie: Vrútky, navrhovateľa: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky. Na prerokovanie návrhu stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 17.1.2022, 18.1.2022 a 20.1.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Vianočné a novoročné prianie

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 

Medzi sviatkami MHD premáva ako v sobotu

Vážení cestujúci z dôvodu zmeny dopravcu MHD a plynulého prechodu zamestnancov MHD z našej spoločnosti do nového Dopravného podniku mesta Martin, bude v období od 27.12.2021 do 31.12.2021 MHD premávať v sobotnom režime. Za pochopenie ďakujeme.
Dispečing MHD Martin
SAD Žilina, a.s.

Cestovný poriadok platný do 31.12.2021 nájdete na:
https://www.mhdmartin.sk/cestovne-poriadky/ .
Cestovný poriadok platný od 1.1.2022 nájdete na:

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mgr. Martina Kulichová, E.B. Lukáča 405/10, 036 01 Martin, podala na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 17.09.2021 žiadosť o dodatočné povolenie savby v spojení s kolaudáciou stavby : „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“ na parcelách č. KN-C 3132/298, 3132/296, 3132/238 k.ú. Vrútky. Stavebný úrad vydáva dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“ na parcele č. KN-C 3132/298, 3132/296, 3132/238, 3132/299 k.ú. Vrútky

Syndikovať obsah