Komunálne voľby 2014

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014, môžete navštíviť sekciu Samospráva - VOĽBY 2014 - Komunálne voľby.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015, kliknite tu.

 

CVČ Domino - podujatia v novembri 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte. CVČ Domino Vás tiež srdečne pozýva aj na akciu: Pečieme vianočné medovníčky v DOMINE.

 

Novembrový Vrútočan

Prinášame Vám novembrové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Vyhlásenie regulácie

Krajský úrad životného prostredia v Žiline a Mestský úrad vo Vrútkach upozorňuje občanov mesta: V dňoch 28.10. – 30.10.2014 bol presiahnutý počet povolených prekročení limitných hodnôt tuhých častíc PM10 v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, ako je podráždenie horných dýchacích ciest sprevádzaných kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Túto situáciu spôsobujú najmä doprava a v zimnom období lokálne vykurovanie tuhými palivami, zlé rozptylové podmienky a inverzia.

Separovaný zber na mesiac november

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac november. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

Vrútočan - mimoriadne vydanie ku komunálnym voľbám 2014

Prinášame Vám mimoriadne vydanie vrútockého mesačníka Vrútočan, obsahovo venované komunálnym voľbám 2014 (poznámka: číslo nájdete v Archíve).

 

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky zrušiť podielové spoluvlastníctvo na pozemku

Mesto Vrútky v zastúpení primátora Ing. Miroslava Mazúra v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí, v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 zverejňuje zámer zrušenia podielového spoluvlastníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pre viac informácií si prečítajte nasledujúci dokument.

 

4. ročník koncertu pre seniorov

Mesto Vrútky v spolupráci s poslancom MsZ Michalom Kuricom Vás pozývajú na 4. ročník koncertu pre seniorov.

V programe sa predstaví skupina PROGRES a jej hostia.
Kedy a kde? 9. novembra 2014 (nedeľa) o 15. h. v Kine 1. máj.
Vstup je voľný.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2015-2017

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2015-2017.

 

Syndikovať obsah