STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás 28.4. na pešej zóne od 10. hod. pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s trhmi, ľudovými remeslami a kultúrnym programom. Prihlásenie trhovníkov na tel. čísle 043/4241816 u Mgr. Figurovej alebo zaslaním prihlášky na e-mail: martina.figurova@vrutky.sk.

 

V. ročník celoštátneho kaprárskeho preteku

Mesto Vrútky Vás pozýva na V. ročník celoštátneho 72 hodinového kaprárskeho preteku s medzinárodnou účasťou V. Police Carp Race 2017.
Uskutoční sa v dňoch 11.5. - 14.5.2017 vo Vrútkach na Štrkovisku Lipovec.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas mája bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Náter lávky pre peších cez rieku Turiec

Mesto Vrútky na základe podmienky statického posudku pristúpilo k vysúťaženiu dodávateľa na realizáciu opravy a náteru „Lávky pre peších cez rieku Turiec“. Práce na opravách, čistení a náteroch povrchov začnú od 12.4.2017. Zatiaľ to bude bez obmedzení prechodu. Od 18.4.2017 do 6.5.2017 budú práce pokračovať s čiastočným obmedzením, prípadne úplným uzatvorením prechodu po uvedenej lávke. Žiadame občanov mesta Vrútky o trpezlivosť a pochopenie nutnosti realizácie uvedeného obmedzenia.

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.4.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zámeru zaradenia územia Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah