Veselé Mikulášoviny

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie Veselé Mikulášoviny. Stretnutie s Mikulášom sa uskutoční v nedeľu 6.12.2015 o 14.00 hod. v Kine 1. máj, kde bude rozdávať sladkosti pre poslušné detičky...
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v decembri 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte. Zároveň Vás pozývame na pečenie medovníkov v CVČ Domino.

 

Rodina bez cigariet - výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže

Občianske združenie Rodina a spoločnosť, s finančnou pomocou Ministerstva zdravotníctva SR, zorganizovalo už 4. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet IV. ročník" , ktorá je určená pre základné a základné umelecké školy. Súhrnné výsledky si môžete prečítať v priloženom ozname.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 4.12.2015 v čase 8:00-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2016-2018

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2016-2018.

 

Oznam o zmene telefónneho čísla na Mestskú políciu vo Vrútkach

Mestská polícia Vrútky bude mať od 1.12.2015 nové telefónne číslo 0948 159 159, ktoré bude mať hliadka v nepretržitom výkone. Celý oznam si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany", ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2015 (piatok) o 9.30 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje pokračovanie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany", ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2015 (štvrtok) o 9.30 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 kliknite tu.

 

Oznámenie o uzávierke cesty pri Strečne

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií informujeme verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870–466,970 – pod hradom Strečno z dôvodu osadenia dilatometrov na skalnom brale hradu Strečno. Cesta 1/18 bude uzatvorená v nedeľu 15. novembra 2015 medzi 08:00 a 11:00 hod. v predpokladanom režime uvoľňovania cesty na prejazd po 45 minútach.

Syndikovať obsah