Vianočná kapustnica pre sociálne slabých a ľudí bez domova

Príďte aj vy podporiť v predvianočnom období sociálne slabých a ľudí bez domova dňa 23. decembra 2014 od 10. hod. na pešiu zónu vo Vrútkach. Môžete doniesť šatstvo (teplé vetrovky, čiapky, rukavice, deky) a potraviny.
Viac informácií prinášame v priloženom plagáte.

 

XXXIV. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Pozývame všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXIV. ročník Silvestrovského behu vo Vrútkach.
Štart je 31. 12. 2014 o 10. hodine na pešej zóne.
Prihláste sa elektronicky do 30. 12. 2014: www.tatriatlon.sk
Beh organizuje Mesto Vrútky a Turčiansky amatérsky triatlon (TAT Martin).
 

Separovaný zber na I. polrok 2015


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2015.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Krajský pamiatkový úrad Žilina oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a určenia podmienok jeho vykonania na stavbe "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky o prenájme nebytového priestoru

Mesto Vrútky v zastúpení primátora Ing. Miroslava Mazúra v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zmene vývozu odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov


Oznamujeme Vám, že počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu podľa rozpisu v prílohe.

 

Separovaný zber na mesiac december

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac december. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

Mestská knižnica Hany Zelinovej sa sťahuje

Mestská knižnica Hany Zelinovej bude zatvorená od pondelka 15. decembra 2014 z dôvodu revízie knižného fondu a sťahovania do novozrekonštruovaných priestorov na prízemí budovy kultúrnej sály Kriváň.
Ďakujeme našim čitateľom za pochoponie a radi ich privítame v nových priestoroch, kde im budeme mocť poskytnúť služby na vyššej úrovni.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 22.12.2014 do 06.01.2015 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je piatok 19.12.2014 - od 8:00 do 12:00 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od stredy 07.01.2015. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Decembrový Vrútočan

Prinášame Vám decembrové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah