OZNAM – zrušenie mobilného zberu papiera, elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 zberová firma Brantner Fatra s.r.o. Martin ruší mobilný zber papiera, elektroodpadu a nebezpečného odpadu v termíne od 8.3.-12.3.2021. V prípade náhradného termínu mobilného zberu bude mesto Vrútky občanov informovať prostredníctvom internetovej stránky mesta a informačných vývesných skriniek.

 

Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 01.03.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

Respirátory a vitamíny pre seniorov

Pre všetkých seniorov vo veku 65 rokov a viac pripravilo Mesto Vrútky COVID balíčky skladajúce sa z dvoch kusov respirátorov FFP2, vitamínu C so zinkom a vitamínu D (po 30 tabliet). Mesto sa tak snaží reagovať na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spojenú s šírením koronavírusu a chrániť si najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu. Klientom sociálnych služieb mesta balíčky rozdajú naši zamestnanci, pre ostatných seniorov budú balíčky k dispozícii :

Zoznam schválených Mobilných odberových miest (MOM) v okresoch Martin a Turčianske Teplice ku dňu 12.2.2021

Zverejňujeme zoznam schválených Mobilných odberových miest (MOM) v okresoch Martin a Turčianske Teplice ku dňu 12.2.2021. Nájdete ho v priloženom dokumente. Registrovať sa môžete na nasledovnom odkaze: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

 

Podmienky návštevy Mestského úradu vo Vrútkach od 8.2.2021

Oznamujeme verejnosti, že na základe platných uznesení vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa návštevy Mestského úradu vo Vrútkach riadia od 8.2.2021 do ukončenia núdzového stavu nasledovnými podmienkami:

1. Občania majú prednostne vykonávať komunikáciu s úradom telefonicky a elektronickou poštou. To platí aj o platobných operáciách.

Pošta Vrútky - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2021 bude na Pošte Vrútky realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 23.2.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 22.02.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu zo dňa 17.02.2021 rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

Usmernenie Regionálneho ÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu (zverejnené 17.2.2021)

Zverejňujeme Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu, zverejnené dňa 17.2.2021. Text si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah