Fotogaléria - Dni mesta 2014

V piatok 19. septembra vyvrcholili oslavy Dní mesta sprievodnými podujatiami, pripomenuli sme si 759. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky, odhalili reliéf Hany Zelinovej, ocenili významné osobnosti mesta, uviedli novú vrútockú publikáciu Vrútky za čias monarchie, zažili rôzne koncertné vystúpenia ako aj niekoľko výstav. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v stredu 17.9.2014 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2014“

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2014“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Pre viac informácií a podrobností k súťaži si prečítajte nasledujúci dokument.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok a rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 759. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky, pripravujeme slávnostnú svätú omšu s požehnaním Mestu Vrútky, odhalenie reliéfu Hany Zelinovej, uvedenie novej vrútockej publikácie o historických Vrútkach, koncerty, rôzne výstavy, ako aj futbalový turnaj.
Program prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a plánovanej údržby el. zariadení nasledovne:

20.9. 2014
od 7:30 do 15:30 hod. - ul. Dielenská Kružná

15.10. 2014
od 8:00 do 16:00 hod. - ul. Fr. partizánov EUROVIA-SK, EUROVIA Kameňolom, Dubná Skala - Váhostav-SK č.d.760.

 

Šanca pre mladé vrútocké talenty

2. ročník tematickej celoštátnej súťaže zameranej na humornú hudobnú a literárnu tvorbu.
Zúčastnite sa podujatia, ktoré má za cieľ pomôcť začínajúcim a novým interpretom a hudobným skupinám, ktoré chcú pôsobiť na slovenskej umeleckej scéne.
Bližšie informácie www.kzp.sk.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 12. septembra 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 19.9.2014 o 9:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Septembrový Vrútočan

Prinášame Vám septembrové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah