Rozprávková sobota: Klauniáda - Divadlo zo Šuflíka

Mesto Vrútky Vás pozýva v sobotu 30. júla 2016 o 15.00 hod. do kultúrnej sály Kriváň na divadelné predstavenie Klauniáda.
Vstupné: 3 € dospelí, 2 € deti.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Spomienka na Hanu Zelinovú

20. júla sme si v Mestskej knižnici, ktorá je pomenovaná po našej významnej rodáčke Hane Zelinovej pripomenuli jej 102. výročie narodenia a popoludní spolu s členmi Literárneho klubu Hany Zelinovej položili veniec a zapálili sviecu na jej hrobe.

 

Oznam - Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Obvodné oddelenie policajného zboru SR upozorňuje na časté podvody a krádeže voči seniorom. O prevencii a ďalších informáciách v týkajúcich sa spomínanej problematiky si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva na základe oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“, ktoré predložil obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Predložený strategický dokument sa nebude posudzovať.

Verejná vyhláška - oznam

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, v zastúpení splnomocnenca Terraprojekt, a.s., Bratislava, doručil dňa 12.7.2016 Ministerstvu životného prostredia SR, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Višňové - Dubná skala". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 20.7.2016 v čase 7:30-15:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z rovnakého dôvodu sa tak stane aj dňa 29.7.2016 v čase 7:30-16:30.

Štiavnický kotlík 2016 - oznam o uzavretí panelovej časti jazera Ontário

Dňa 16.7.2016 sa koná v priestoroch jazera Ontário na panelovej časti v Sučanoch podujatie Štiavnický kotlík 2016. Nakoľko sa bude podujatie pripravovať od štvrtka 14.7.2016, bude panelová časť Ontária UZAVRETÁ a to nasledovne: od štvrtku 14.7.2016 v čase od 8.00 hod. do soboty 16.7.2016 7.30 hod. V tomto čase sa bude pripravovať podujatie. Od nedele 17.7.2016 v čase od 4.30 hod. ráno až do pondelka 18.7.2016 polnoci budú prebiehať upratovacie a ukončovacie práce podujatia Štiavnický kotlík 2016.

 

Oznam SPP - novela Trestného zákona

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. oznamuje, že do platnosti vstupuje novela Trestného zákona, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Oznam o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach

Dňa 15.7.2016 sa uskutoční cvičenie CO zamestnancov MsÚ Vrútky priamo v teréne, preto bude tento deň Mestský úrad vo Vrútkach zatvorený.
Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

 

Oznam pre čitateľov Mestskej knižnice Hany Zelinovej - otváracie hodiny počas júla

Mestská knižnica Hany Zelinovej zverejňuje zmenené otváracie hodiny počas mesiaca júl. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah