Podujatia v mesiaci apríl

Podujatia v mesiaci apríl organizované Mestom Vrútky si môžete prečítať v priloženom plagáte.

 

Upozornenie Štátnej ochrany prírody SR - Správy NP Malá Fatra na vybrané ustanovenia zákonov

Vzhľadom na časté porušovanie niektorých zákonov v NP Malá Fatra zaslala Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Malá Fatra list so žiadosťou o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov. Viac informácií si môžete prečítať v tomto liste.

 

Oznámenie o zámere prenajať časť nebytových priestorov

Mesto Vrútky oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom, nehnuteľnosť – časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Mestského úradu B vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 22.5.2015 v zasadačke zhotoviteľa stavby Váhostav-SK, a.s. vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstup na Minčol

Klub slovenských turistov Vrútky pozýva priaznivcov turistiky na 37. ročník výstupu na Minčol pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Vrútok v sobotu 25. apríla 2015. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre úsek "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 14.4.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Otvárací koncert XXI. ročníka VHJ

Mesto Vrútky Vás pozýva na Otvárací koncert XXI. ročníka VHJ: Komorný súbor starej hudby Flautus Vocis pod umeleckým vedením Otílie Moravčíkovej. Sprievodným podujatím bude výstava výtvarných diel pod názvom Jar Adely Ostrolúckej.
Kedy? 14. apríl o 17:00 hod.
Kde? Kultúrna sála Kriváň
Výstava sprístupnená 14. – 19. apríla
Po - Pi: 10:00 - 17:00 hod.
So – Ne: 14:00 - 17:00 hod.

 

Pozvánka: 70. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky, Klub vojenských výsadkárov SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás pozývajú 10. apríla 2015 na spomienku 70. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 11. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Aprílový Vrútočan

Prinášame Vám aprílové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah