Hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach počas trvania mimoriadnej situácie

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 13.3.2020 sa hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach od pondelka 16.3.2020 až do odvolania stanovujú podľa priloženého dokumentu.

 

Seniori - povedzme STOP podvodníkom

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19, sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Leták si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ochranné rúška sú k dispozícii aj iným zraniteľným skupinám Vrútočanov

Upozorňujeme občanov, že od 25. marca 2020 sa na celom území Slovenska vrátane Vrútok zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Vyzývame všetkých obyvateľov aj návštevníkov nášho mesta, aby toto nariadenie dôsledne dodržiavali.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 16.4.2020 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zverejňujeme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom v domácnostiach a v bytových domoch a pokyny pre domácnosti v karanténe

Zverejňujeme opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom pre domácnosti a bytové domy a opatrenia navyše aj pre domácnosti v karanténe. Plagát si môžete pozrieť alebo stiahnuť na tomto odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, zastúpené primátorom mesta, podal dňa 10.02.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky - II. etapa“. Mesto Vrútky, ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Povinné rúška aj meranie teploty, v nedeľu zatvorené obchody

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Osamelí seniori môžu požiadať mesto o pomoc s nákupom


Mesto Vrútky ponúka seniorom v čase trvania opatrení na zamedzenie ochorenia koronavírus (COVID 19) možnosť uskutočnenia nákupu. Táto služba je poskytovaná bezplatne za nasledovných podmienok:

Syndikovať obsah