Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.

 

Pozvánka - 71. výročie SNP

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta na spomienku 71. výročia SNP
o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať k pamätníku Karvaša a Blahovca a k pamätnej tabuli pred železničnou stanicou.

 

OZNAM - zatvorenie mestskej knižnice

Z dôvodu plánovanej revízie knižného fondu bude mestská knižnica v termíne
od 17. augusta 2015 do konca augusta 2015 zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.

 

Oznámenie o odstávke vody 24.8.2015

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 24.8.2015 od 8:30 do 14:00 hod. bude odstavená voda vykonaná za účelom odstránenia havárie na verejnom vodovode. Odstávka bude vo Vrútkach na uliciach: Švermova, Dielenská Kružná, celá mestká časť Mexiko, Čachovský rad, Matušovičovský rad a Námestie S. Zachara, Horná Kružná, Jánošovská, Potočná, Ruttkayovská, celé dolné Vrútky, pešia zóna, Železničná.

 

Nájdené horské bicykle

Na Mestskej polícii vo Vrútkach sú umiestnené nájdené horské bicykle v počte kusov 4. Majitelia nech sa prihlásia s presným popisom veci. Ďakujeme za spoluprácu.

 

760. výročie

Historicky najstaršia listina o existencii Vrútok pochádza z 19. augusta 1255. Môžeme teda povedať, že naše mesto "oslavuje" 760 rokov!

 

Fotogaléria - VI. ročník Vrútockého country kotlíka

Fotodokumentáciu z Vrútockého country kotlíka si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. augusta 2015 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Odpredaj prebytočného majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba vyhlasuje výberové konanie vo veci odpredaja prebytočného majetku štátu v katastrálnom území mesta Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah