Hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach od 11. mája 2020

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí krízového štábu mesta sú hodiny pre styk s verejnosťou a pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach od pondelka 11. mája 2020 nasledovné:

Hodiny pre styk s verejnosťou sa vracajú do štandardného režimu:
pondelok: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
utorok: Nestránkový deň
streda: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
piatok: 8:00 – 12:00 hod.

Oznámenie o opatreniach prijatých na zasadnutí krízového štábu dňa 6. mája 2020

1. S účinnosťou od pondelka, 11.5.2020 do odvolania sa aktualizuje opatrenie dotýkajúce sa občianskych sobášov na Mestskom úrade vo Vrútkach s nasledovným znením:

Zápisy do materských, základných, stredných škôl a ZUŠ v pôsobnosti mesta

Počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka Mesto Vrútky rodičom možnosť zapísať budúcich škôlkarov a prvákov aj bez nutnosti osobnej návštevy škôlky či školy.

Podporte záchranu ojedinelej pamiatky: Mauzólea hrobky rodiny Rakovských v Rakove

Nadácia VÚB v rámci grantového programu Poklady Slovenska podporuje obnovu kultúrnych pamiatok. Grant do výšky 50 tis. EUR môže získať aj Mauzóleum Rakovských v Rakove. Podporiť svojim hlasom môžeme tento projekt do konca mája. Podporiť túto pamiatku môžete na uvedenom odkaze.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 25.5.2020 od 13:00 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava požiadala dňa 14.05.2020 o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina.

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Školskej jedálne, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Školskej jedálne, M. R. Štefánika 1, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020, kliknite tu.

 

Oznámenie o podmienkach účasti verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zvolaného na utorok 12.5.2020

Oznámenie o podmienkach účasti verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zvolaného na utorok 12.5.2020 so začiatkom o 14:00 hod., ako aj ďalších zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach v čase platnosti aktuálnych protiepidemických opatrení

Dňa 7.5.2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva opatrenie č. OLP/3881/2020, ktorým sa aktualizuje opatrenie č. OLP/273112020 z 23.3.2020 v znení opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 o zákaze hromadných podujatí.

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy odvoláva: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 12.5.2020 od 8:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah