Oznam o zatvorení mestského úradu

Dňa 30.5.2017 bude zatvorený MsÚ Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne mestského úradu

V dňoch 31.5.2017 - 1.6.2017 bude z dôvodu školenia zatvorená pokladňa MsÚ Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas mája bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 kliknite tu.

 

Oznámenie o možnosti prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ

Ministerstvo financií SR požiadalo Združenie miest a obcí Slovenska o zverejnenie informácie o oznamovaní prijatia finančnej pomoci priamo z Európskej únie. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: riaditeľ Centra voľného času DOMINO. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy vydáva v diaľničnom úseku "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala" rozhodnutie k navrhovanej činnosti. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Jarný beh detí 2017 – Olympijský beh

Mesto Vrútky organizuje dňa 9.6.2017 v spolupráci s Olympijským klubom Turiec, CVČ Dominom a Komisiou školstva, mládeže a športu pri MsZ Vrútky Jarný beh detí 2017 – Olympijský beh.
Preteky sú určené deťom vrútockých materských škôl, žiakom základných škol a gymnázia, uskutočnia sa na umelej tráve Futbalového štadióna Attack Vrútky.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte

 

Syndikovať obsah