Pozdrav ženám pri príležitosti MDŽ

Milé vrútocké aj nevrútocké matky, dcéry, sestry, jednoducho všetky ženy. Človeku sa ani nechce veriť, že už je to rok, čo sme si váš marcový sviatok na Vrútkach uctili kultúrnym programom v našom Kriváni. Boli sme už opatrní, lebo informácie o prichádzajúcej epidémii nás obklopovali zo všetkých strán. A predsa sme vôbec netušili, čo sa to na nás valí. Po roku sme skúsenejší a všetci spoločne vyzeráme to svetlo na konci tunela v podobe porážky pandémie a návratu do bežného života.

Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 08.03.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

MŠ Francúzskych partizánov 19, MŠ Sv. Cyrila a Metoda 64, MŠ Nábrežná 2A a MŠ ako org. zložka Spojenej školy, M.R.Štefánika 1 sú v prevádzke za striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

OZNAM – zrušenie mobilného zberu papiera, elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 zberová firma Brantner Fatra s.r.o. Martin ruší mobilný zber papiera, elektroodpadu a nebezpečného odpadu v termíne od 8.3.-12.3.2021. V prípade náhradného termínu mobilného zberu bude mesto Vrútky občanov informovať prostredníctvom internetovej stránky mesta a informačných vývesných skriniek.

 

Respirátory a vitamíny pre seniorov

Pre všetkých seniorov vo veku 65 rokov a viac pripravilo Mesto Vrútky COVID balíčky skladajúce sa z dvoch kusov respirátorov FFP2, vitamínu C so zinkom a vitamínu D (po 30 tabliet). Mesto sa tak snaží reagovať na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spojenú s šírením koronavírusu a chrániť si najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu. Klientom sociálnych služieb mesta balíčky rozdajú naši zamestnanci, pre ostatných seniorov budú balíčky k dispozícii :

Zoznam schválených Mobilných odberových miest (MOM) v okresoch Martin a Turčianske Teplice ku dňu 12.2.2021

Zverejňujeme zoznam schválených Mobilných odberových miest (MOM) v okresoch Martin a Turčianske Teplice ku dňu 12.2.2021. Nájdete ho v priloženom dokumente. Registrovať sa môžete na nasledovnom odkaze: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

 

Podmienky návštevy Mestského úradu vo Vrútkach od 8.2.2021

Oznamujeme verejnosti, že na základe platných uznesení vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa návštevy Mestského úradu vo Vrútkach riadia od 8.2.2021 do ukončenia núdzového stavu nasledovnými podmienkami:

1. Občania majú prednostne vykonávať komunikáciu s úradom telefonicky a elektronickou poštou. To platí aj o platobných operáciách.

Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 01.03.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

Pošta Vrútky - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2021 bude na Pošte Vrútky realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 23.2.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah